Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Biuro Karier / Przydatne informacje

Informację miesięczna o rynku pracy województwa pomorskiego (01/2017)
Informacja prezentuje podstawowe zmiany odnotowane na rynku pracy w ubiegłym miesiącu w układzie danych: województwo, powiaty, kraj.

Uzupełnieniem prezentowanych danych statystycznych są wybrane bieżące informacje z powiatowych urzędów pracy o lokalnych rynkach pracy.  

Poradnik dla osób poszukujących pracy (źródło: WUP Gdańsk): http://wup.gdansk.pl/g2/2013_03/9b4e729378dd5725d7c08a94fc06a40d.pdf

Odkryj siebie – zeszyt ćwiczeń (źródło: WUP Gdańsk): http://wup.gdansk.pl/g2/2012_11/dbfec4afbd9c117e059f35f121105245.pdf

Wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej (źródło: WUP Gdańsk): http://wup.gdansk.pl/g2/2013_12/f2a67a52450ee6144207ba868a090a82.pdf 

Wskazówki dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych (źródło: WUP Gdańsk): http://wup.gdansk.pl/g2/2013_12/72f7e0cea520c7e56e2e288a6151c9b2.pdf