Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia Magisterskie / Menedżer bezpieczeństwa

Specjalność menadżer bezpieczeństwa skierowana jest do osób zainteresowanych organizacją i zarządzeniem wielkimi imprezami masowymi (sportowymi i kulturalnym), organizowanymi przez władze publiczne i firmy prywatne. Ponadto, zgodnie z ustawą o imprezach masowych, w jednostkach administracji publicznej muszą być fachowcy potrafiący ocenić ryzyko związane z organizacją imprezy publicznej. 

W trakcie studiów,  obok problematyki prawnej, związanej z ochroną ludzi i mienia, zarządzania zasobami ludzkimi, dużo miejsca zajmą zagadnienia związane z różnymi systemami bezpieczeństwa, w tym służbami porządku publicznego i specjalnymi, systemem ubezpieczeń, komunikacji społecznej oraz psychologii konfliktów i negocjacji.