Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia Magisterskie / Menedżer Human Resources (HR)

Menędżer HR to specjalność dla osób pragnących zajmować się sprawami kadrowymi i polityką personalną w różnych firmach. To menedżer HR organizuje dziś proces rekrutacyjny pracowników, weryfikuje aplikacje kandydatów a już pracującym wyznacza ścieżki rozwoju zawodowego. Dlatego podczas naszych studiów wiele miejsca zajmować będzie szeroko rozumiana pedagogika pracy, psychologia społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz komunikacja interpersonalna. Ponadto ważne miejsce zajmie problematyka prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i współpracy  działu personalnego firmy z  instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się pracą i pracownikami.