Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia Magisterskie / Menedżer logistyki

Menedżer logistyki – to specjalność, na której kształcone są umiejętności związane z organizacją, projektowaniem, koordynacją i nadzorem nad łańcuchem dostaw, zaopatrzenia, magazynowania, dystrybucji i transportu krajowego oraz międzynarodowego. Z tego powodu studia obejmować będą problematykę z zakresu: zarządzania procesami i projektami, organizację i finanse przedsiębiorstw spedycyjnych i transportowych, ubezpieczenia ładunków, prawo arbitrażowe oraz rachunkowość zarządczą. Ważne miejsce w programie kształcenia zajmować będzie prawo gospodarcze i handlowe, informatyka i systemy informatyczne w logistyce oraz  transport intermodalny w branży TSL.