Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Bezpieczeństwo informacji

Na świecie wciąż rośnie liczba użytkowników technologii informacyjnych i nowoczesnych sposobów komunikowania się. Niestety korzyściom dla firm i obywateli, wynikającym z postępu w technologiach cyfrowych, towarzyszy stale rosnąca  ilość naruszeń bezpieczeństwa informacji, tak służbowych jak i prywatnych. W zakresie bezpieczeństwa informacji czynnik ludzki jest najsłabszym ogniwem, co oznacza, że  konieczne są zmiany w podejściu samych użytkowników nowych technologii jak i specjalne zabezpieczenia w systemach dostępu do informacji chronionych.
bezpieczeństwo informacji - wsks Gdynia
Wychodząc naprzeciw takim potrzebom proponujemy studia w specjalności bezpieczeństwo informacji, po ukończeniu której nasi absolwenci potrafią sprawnie zarządzać bezpieczeństwem powierzonych im pod ochronę danych. Studia w tym zakresie obejmują tematykę znaczenia informacji w biznesie, polityce, życiu publicznym oraz prywatnym. Studenci poznają standardy i zasady ochrony informacji, zgodnie z obowiązującym na terytorium Polski prawem oraz postanowieniami Unii Europejskiej i NATO. Podczas studiów przekazywana jest wiedza na temat bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, bezpieczeństwa systemów operacyjnych i oprogramowania, prawnych podstaw ochrony informacji prawnie chronionych oraz danych biznesowych.

Absolwenci przygotowani będą do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji takich jak m. in. menadżer bezpieczeństwa informacji, administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor bezpieczeństwa informacji, administrator systemów teleinformatycznych czy pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.