Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Bezpieczeństwo osób i mienia

Badania prowadzone w różnych regionach świata wykazują, że następne pokolenia będą żyć w mniej bezpiecznym świecie. Podstawowym czynnikiem mogącym odmienić tą tendencję jest pełna profesjonalizacja usług w zakresie ochrony osób i mienia. Z tego powodu proponujemy kształcenie w zawodzie, który będzie poszukiwaną profesją na rynku pracy.
Program kształcenia w tej specjalności w pełni uwzględnia wymogi ustawy o ochronie osób i mienia i umożliwia uzyskanie licencji ochrony fizycznej II stopnia. Podczas toku studiów studenci zostaną zaznajomieni zarówno z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami problematyki związanej z ochrona osób i mienia.
bezpieczeństwo osób i mienia - wsks GdyniaProgram zajęć oprócz przedmiotów teoretycznych takich jak m. in. prawne podstawy bezpieczeństwa, prawne podstawy ochrony, podstawy detektywistyki, podstawy kryminalistyki i kryminologii przewiduje także szereg przedmiotów praktycznych takich jak m. in. zarządzanie zasobami ludzkimi, ochrona osób, ochrona obiektów i mienia czy techniczne środki ochrony. Ponadto zajęcia sportowe zostaną poszerzone o strzelectwo oraz techniki samoobrony i sposoby stosowania przymusu bezpośredniego. Studenci specjalności bezpieczeństwo osób i mienia uzyskają kompetencje menedżera instytucji, organizacji gospodarczych i komórek organizacyjnych ochrony osób i mienia, usług detektywistycznych, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony informacji prawnie chronionych.