Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej

Stale wzrastająca liczba pasażerów podróżujących samolotami wymaga sprawnej i profesjonalnej obsługi. Będzie więc wzrastać zapotrzebowanie na fachowców do różnorodnej pracy w służbach ruchu lotniczego jak np. w służbach informacji powietrznej, służbach alarmowych, kontroli ruchu lotniczego czy szeroko rozumianych służbach ochrony i utrzymania lotniska. Do tego dochodzi obsługa pasażerów, dziś korzystających z elektronicznego sposobu zakupu biletów i wymagających sprawnej odprawy na lotniskach. Ponadto w stale rozbudowywanych portach lotniczych konieczne są profesjonale służby do logistyki i eksploatacji infrastruktury terminali lotniczych, szczególnie narażonych na sytuacje wysokiego ryzyka i zagrożenia terrorystyczne. Obecnie wiele zadań z ochrony naziemnej, wykonują firmy zewnętrzne lotniska, poszukując fachowców do profesjonalnych działań w terminalach lotniczych. Wkrótce dwukrotnie wzrośnie zapotrzebowanie na takich fachowców w Porcie Lotniczym w Gdańsku-Rębiechowie, a w niedługim czasie także w przygotowywanym do eksploatacji Porcie Lotniczym Gdynia-Kosakowo.

bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej - wsks Gdynia

Zasygnalizowane umiejętności nasi absolwenci zdobędą na zajęciach prowadzonych przez praktyków m.in. z zakresu: funkcjonowania przedsiębiorstw lotniczych, ochrony lotnictwa cywilnego, w tym z ochrony przewoźnika, bezpieczeństwa w obsłudze pasażerów czy eksploatacji infrastruktury lotniczej oraz bezpieczeństwa zaopatrzenia pokładowego i innych dostaw lotniskowych.