Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Bezpieczeństwo w komunikacji morskiej

Na Wybrzeżu funkcjonują przejścia graniczne, a przez morskie porty w Gdyni i w Gdańsku przechodzi największy w naszym kraju transport morski. Stale wzrasta liczba pasażerów, korzystających z żeglugi promowej. Obecnie opracowywany jest projekt funkcjonowania autostrady morskiej i  Morski Port Gdynia obsługiwać  będzie wzmożony ruch transportowy z Północy na Południe. Do tego dochodzi, czekający na realizację, plan budowy w Gdyni nowego terminala morskiego oraz wzmożona aktywność transportowa firmy Stena Line, największego na Bałtyku przewoźnika promowego. Wymaga to przygotowania  kadr do obsługi transportu morskiego, w tym do fachowej obsługi pasażerów w terminalach promowych, gdzie podróżujący powinien  być sprawnie obsłużony i zaopatrzony w konieczne informacje o poszczególnych etapach  podróży.

bezpieczeństwo w komunikacji morskiej - wsks Gdynia

Oprócz profesjonalnej obsługi ładunków i pasażerów w terminalach promowych, nasi absolwenci przygotowani zostaną także do monitorowania i zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym i ekologicznym na morzu. Trzeba bowiem pamiętać, że budowany na Bałtyku Gazociąg Północny decydować będzie o bezpieczeństwie polskiej strefy przybrzeżnej, a niezbadane do tej pory składowiska broni chemicznej, zatopione w Bałtyku z końcem II wojny światowej, ciągle stanowią poważne zagrożenie dla  żeglugi  i bezpieczeństwa ludzi. Rozwijane jest przy tym żeglarstwo turystyczne i różne formy rekreacji przybrzeżnej, co także powoduje zapotrzebowanie na wykwalifikowane służby do ochrony szeroko rozumianego bezpieczeństwa w korzystaniu z przestrzeni morskiej. W tym celu nasi absolwenci poznają system zarządzania bezpieczeństwem w komunikacji na obszarach morskich RP ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i ładunków oraz zagrożeń terrorystycznych, wspomagania akcji ratowniczych czy zwalczania zanieczyszczeń i przewidywania zagrożeń morskich niestandardowych.