Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Uczelnia / Cele WSKS

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni powstała aby stworzyć na Wybrzeżu możliwość kształcenia studentów w naukach społecznych, w sposób niezdominowany przez marksistowskie postrzeganie świata.

Jesteśmy uczelnią małą, w której studenci nie są anonimowi, a zajęcia z nimi prowadzą znakomici wykładowcy, z bogatym dorobkiem naukowym i ogromnym doświadczeniem dydaktycznym, które umożliwia indywidualne traktowanie każdego studenta i pokazywanie mu  drogi do kreowania własnej przyszłości. 

Oznacza to, że w uczelni panuje znakomita atmosfera twórczego wysiłku, a edukacja uprawiana jest w duchu swoistej służby, bez której nie można nauczyć młodego człowieka ofiarności i wrażliwości na dobro wspólne oraz odpowiedzialności za własne postępowanie i właściwe wypełnianie obowiązków życiowych.

wsks gdynia nowy layout

Celem naszej uczelni jest nie tylko przekazywanie studentom fascynującej wiedzy, pozwalającej na lepsze rozumienie świata, ale także umiejętności praktycznych, które umożliwią naszym absolwentom znaleźć się na trudnym dziś rynku pracy i  ułatwią drogę do kariery zawodowej.

Chcemy aby absolwenci WSKS bez kompleksów poruszali się we współczesnym świecie i stawali do rywalizacji z absolwentami renomowanych uczelni w wymarzonych  zawodach oraz aspirowali do karier politycznych.

Aby się o tym przekonać, zapraszam zainteresowanych naukami społecznymi na studia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.                                                                                                                                     

Rektor WSKS     
dr Andrzej Pawelczyk