Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Kierunki i specjalności

W roku akademickim 2018/19 Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzi nabór na trzyletnie stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) studia licencjackie na kierunku Pedagogika, w specjalnościach:

 

oraz na dwuletnie UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE stacjonarne (dzienne) i nietacjonarne (zaoczne) na kierunkach:

Administracyjno-Ekonomicznym w specjalnościach:

Pedagogika w specjalnościach: