Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia Magisterskie / Moduł wyrównawczy

Na uzupełniające studia magisterskie z Pedagogiki przyjmujemy absolwentów studiów m.in. z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, prawnych, ekonomicznych, matematyczno-fizycznych i geograficzno-przyrodniczych. Studia pedagogiczne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej przewidziane są jako studia dające kwalifikacje nauczycielskie. Odnośnie innych specjalności na pedagogice, można także uzyskać kwalifikacje nauczycielskie w ramach tzw. modułu wyrównawczego, zwierającego wiedzę m.in. z zakresu psychologii rozwojowej, socjologii wychowania czy edukacji zdrowotnej. Łącznie moduł wyrównawczy przewiduje 10 przedmiotów realizowanych przez studenta na zasadzie różnic programowych. Oznacza to, że jeśli student miał już przedmiot z modułu lub o zbliżonej tematyce, otrzymuje jego zaliczenie na podstawie wcześniejszych studiów.

Natomiast na uzupełniające studia magisterskie Administracyjno-Ekonomiczne przyjmowani są absolwenci studiów z zakresu nauk społecznych, a także np. inżynierskich i w przypadku rozbieżności programowych student musi program uzupełnić poprzez moduł wyrównawczy, obejmujący m.in. naukę o administracji czy socjologię. Łącznie  w module przewidzianych jest 8 przedmiotów, realizowanych przez studenta na zasadzie różnic programowych, co oznacza, że jeśli student miał już podobny zakres tematyczny przedmiotu, to uzyskuje jego zaliczenie na podstawie suplementu do dyplomu. 

Moduł wyrównawczy student musi zrealizować w ciągu I roku studiów, a zaliczenie każdego przedmiotu wymaga opłaty w wysokości 100 zł za przedmiot.

 ............................................................................................................................................................

Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71