Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Kurs dla nauczycieli / Nauka programowania w edukacji szkolnej

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, wśród najważniejszych umiejętności rozwijanych u uczniów, wymienia także kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie

 

Elementem powszechnego kształcenia staje się więc umiejętność programowania, rozumianego znacznie szerzej niż tylko samo napisanie programu w języku programowania. Tak rozumiana nauka programowania to cały proces, polegający na informatycznym podejściu do rozwiązywania problemu: od specyfikacji problemu poprzez znalezienie i opracowanie jego rozwiązania, do zaprogramowania rozwiązania, przetestowania jego poprawności i ewentualnej korekty przy użyciu odpowiednio dobranej aplikacji lub języka programowania. Ćwiczenia w tym zakresie już od najmłodszych lat, wpływają na sposób nauczania innych przedmiotów szkolnych i wspomagają kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów.

Ponadto nauka programowania rozwija umiejętności czytania, myślenia logicznego, analitycznego, algorytmicznego i matematycznego. Wspomaga myślenie krytyczne i uczy samodzielności, wytrwałości w dochodzeniu do celu oraz wzmacnia odwagę w podejmowaniu decyzji.

Aby takie efekty w edukacji szkolnej osiągnąć, konieczne jest nabycie umiejętności w zakresie podstaw programowania przez nauczycieli m.in. nauczania początkowego, do których głównie adresowany jest nasz kurs, rozpoczynający się w październiku 2017 r.

Nauka programowania w edukacji szkolnej - kurs dla nauczycieli w WSKS w Gdyni

Planujemy, że w ciągu 15 tygodni przygotujemy nauczycieli do prowadzenia nauki podstaw programowania z wykorzystaniem języka Scratch oraz kodu, co umożliwia twórczą zabawę poprzez tworzenie interaktywnych animacji, historyjek lub prostych gier. Równolegle wprowadzane będą inne języki programowania i platformy np. Raspberry Pi oraz wstępnie Python z Minecraftem.

Po weryfikacji umiejętności zdobytych na tym poziomie, program kursu realizowany jest w profesjonalnym języku Pyton z tworzeniem i dodawaniem elementów do gry Minecraft. Na koniec kursanci zapoznają się z podstawami funkcjonowania i tworzenia własnych stron internetowych oraz poznają języki: HTML5, CSS, JavaScript.

 

Dla bardziej zaawansowanych proponujemy kurs na wyższym poziomie, od początku wypełniony szerszymi elementami programowania, opracowanego przez firmę Microsoft języka C#. Po opanowaniu przez słuchaczy podstawowych elementów tego języka tj. zmiennych, stałych, warunkowych, pętli, klas itp. program obejmuje wykorzystywanie tych umiejętności w interesujących rozwiązaniach praktycznych. Dla utrwalenia zdobytych umiejętności, przez ćwiczenia, słuchacze poznają podstawy tworzenia gier i bezpiecznego korzystania z sieci oraz podstawy tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych.

 

Dwugodzinne zajęcia kursowe, zorganizowane w 10-osobowe grupy, prowadzone będą w godzinach popołudniowych, w czwartki i piątki przez nauczycieli- programistów, absolwentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

 

Koszt kursu wynosi 1400 zł i może być zapłacony w II ratach, (lub wg indywidualnych rat ustalonych dla Słuchacza), wyszczególnionych w umowie o naukę. Przy zapisach wnoszone jest wpisowe w wysokości 100zł.  

 

Umowę o naukę - wzór do pobrania