Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia magisterskie / Opłaty

Czesne za semestr na kierunku ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYM na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach magisterskich 1900 zł. 

Czesne za semestr na kierunku PEDAGOGIKA na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach magisterskich wynosi 1900zł,
Za studia magisterskie można płacić w czterech ratach w semestrze bez dodatkowych kosztów.

W semestrze zimowym:
I rata do 20 października
II rata do 20 listopada
III rata do 20 grudnia
IV rata do 20 stycznia

W semestrze letnim:
I rata do 20 lutego
II rata do 20 marca
III rata do 20 kwietnia
IV rata do 20 maja

lub w ratach ustalonych przez samego studenta

Wpisowe na studia magisterskie wynosi 100 zł i jest przeznaczone na przygotowanie koniecznych dokumentów studenta. Z wpisowego zwolnieni są absolwenci WSKS i KJ-TSW.
W przeciwieństwie do innych uczelni nie pobieramy dodatkowych opłat za wydanie indeksu, legitymacji czy dyplomu ukończenia studiów.

Wszystkie opłaty należy wnosić na konto Kolegium Jagiellońskiego-Toruńskiej Szkoły Wyższej:
Bank Spółdzielczy w Toruniu: 88 9511 0000 0000 1928 2000 0010
 

............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? Napisz do nas lub zadzwoń! 
sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71