Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Organizacja roku akademickiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

 SEMESTR ZIMOWY

 ZAJĘCIA 01 X 2018 – 10 II 2019
PRZERWA ŚWIĄTECZNA 24 XII 2018 – 02 I 2019
SESJA EGZAMINACYJNA 26 I 2019 – 10 II 2019
SESJA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 18 II 2019 - 10 III 2019    

SEMESTR LETNI

 ZAJĘCIA 16 II 2019 – 23 VI 2019
PRZERWA ŚWIĄTECZNA 19 IV2019 – 23 IV 2019
SESJA EGZAMINACYJNA 08 VI 2019 – 23 VI 2019
SESJA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 20 IX 2018 - 30 IX 2019