Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Organizacja roku akademickiego

SEMESTR ZIMOWY

ZAJĘCIA 01 X 2017 – 18 II 2018
PRZERWA ŚWIĄTECZNA 22 XII 2017 – 02 I 2018
SESJA EGZAMINACYJNA 03 II 2018 – 18 II 2018
SESJA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 18 II 2018 - 10 III 2018