Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Administrowanie bezpieczeństwem publicznym i zarządzanie kryzysowe

Dwusemestralne studia przeznaczone dla osób, które pragną zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje do pracy w jednostkach i instytucjach administracji samorządowej lub rządowej, na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym. Słuchacze naszych studiów otrzymają rzetelną i usystematyzowaną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z codziennym administrowaniem bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, a także poznają metody monitorowania zagrożeń, sposoby zarządzania kryzysowego oraz kierowania akcjami ratowniczymi. W trakcie studiów uzyskują certyfikat z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Na naszych studiach zajęcia prowadzą praktycy, zatrudnieni w państwowych jednostkach specjalnych oraz w samorządowych jednostkach zarządzania kryzysowego.

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71