Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą

Dwusemestralne studia skierowane do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i uzyskaniem kwalifikacji do pracy w administracji publicznej /państwowej i samorządowej/, odpowiedzialnej za politykę oświatową na obszarach swojego działania oraz w organach prowadzących placówki oświatowe /publiczne i niepubliczne/prywatne/, a także dla osób kierujących placówkami oświatowymi bądź planujących ubiegać się w nich o stanowiska dyrektorskie, powierzane w drodze konkursu.

Program naszych studiów umożliwia zdobycie umiejętności m.in w zakresie: kierowania zespołem ludzkim, wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli, stosowania współczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu, stosowania prawa - prawa finansowego i oświatowego, prowadzenia procesu wspierania jakości pracy szkoły lub placówki oświatowej, metod badawczych w obszarze diagnozowania pracy szkoły, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, a zwłaszcza z rodzicami uczniów oraz zdobycie umiejętności w komunikacji społecznej, mediacji i rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym

W trakcie studiów, większość zajęć prowadzonych jest przez pracowników nadzoru pedagogicznego oraz organów prowadzących placówki oświatowe i obejmuje praktyczne rozwiązywanie problemów, wynikających z ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela i rozporządzeń wydanych na ich podstawie.

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71