Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą

Dwusemestralne studia skierowane do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i uzyskaniem kwalifikacji do pracy w administracji publicznej /państwowej i samorządowej/, odpowiedzialnej za politykę oświatową na obszarach swojego działania oraz w organach prowadzących placówki oświatowe /publiczne i niepubliczne/prywatne/, a także dla osób kierujących placówkami oświatowymi bądź planujących ubiegać się w nich o stanowiska dyrektorskie, powierzane w drodze konkursu. W trakcie studiów większość zajęć to praktyczne rozwiązywanie problemów wynikających z ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela i rozporządzeń wydanych na ich podstawie.

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71