Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Przygotowanie pedagogiczne

Trzysemestralne studia skierowane do osób pragnacych uzyskać przygotowanie do pracy dydaktycznej w charakterze nauczyciela przedmiotów szkolnych, zgodnym z dyplomem ukończenia studiów nienauczycielskich lub do pracy pedagogicznej w przedszkolu będź w klasach początkowych szkoły podstawowej. 

W trakcie studiów dla zainteresowanych prowadzone jest specjalne szkolenie /zakończone certyfikatem/ z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Tak zaprojektowany program studiów wypełnia przepisy rozporzadzenia MENiS w sprawie kształcenia nauczycieli oraz rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz rozporzadzenie MEN w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71