Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Dwusemestralne studia skierowane do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne i pragnących uzyskać dodatkowe uprawnienia do pracy w klasach integracyjnych szkół masowych lub prowadzić nauczanie indywidualne bądź pracować w placówkach specjalnych. Głównym celem studiów jest wyposażenie absolwentów  w umiejętności pedagogiczne do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz w kompetencje do prowadzenia rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, warsztatach pracy chronionej czy w placówkach dziennego pobytu dzieci i młodzieży, a także osób starszych. 

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71