Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Socjoterapia i terapia pedagogiczna

Trzysemestralne studia skierowane do osób legitymujących się przygotowaniem pedagogicznym i pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje, uprawniające do prowadzenia zajęć z zakresu socjoterapii lub terapii pedagogicznej. Uzyskane kwalifikacje umożliwią prowadzenie specjalistycznych zajęć w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanej w  różnych placówkach leczniczych i oświatowych.

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71