Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Dwusemestralne studia skierowane do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne i pragnących uzyskać uprawnienia do pracy nauczycielskiej m.in. w przedszkolach i w klasach początkowych szkół podstawowych. Głównym celem studiów jest wyposażenie absolwentów w umiejętności psychologiczno-pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny. 

Program studiów wypełnia zapisy rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego oraz praktyki pedagogiczne.