Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne

Dwusemestralne studia podyplomowe skierowane do osób pragnących poszerzyć wiedzę lub zdobyć umiejętności w zakresie szeroko pojętego zarządzania, zarówno w biznesie (business management), jak i w instytucjach publicznych (public management). Jest to szczególnie istotne obecnie, gdzie bezpieczeństwo ekonomiczne państwa wydaje się być jednym z najważniejszych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. W trakcie studiów słuchacze poznają zagadnienia z wielu sfer życia publiczno-politycznego i gospodarczego, co umożliwi absolwentom przeciwdziałanie różnym zagrożeniom gospodarczym w środowisku lokalnym jak i w obszarze narodowym czy globalnym. Ponadto studia kształcić będą  umiejętności w zakresie kreowania, koordynacji i realizacji celów bezpieczeństwa społecznego, realizowanego za pośrednictwem administracji państwowej.

W toku studiów słuchacze poznają różne modele i koncepcje bezpieczeństwa społecznego, współczesne problemy demograficzne i politykę rynku pracy. Będą poszukiwanymi fachowcami do pracy w różnych instytucjach administracji publicznej, firmach doradczych i prywatnych oraz w organizacjach społeczno-gospodarczych i pozarządowych.

............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? Napisz do nas lub zadzwoń! 
sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71