Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Animacja czasu wolnego, turystyki i rekreacji

Dwusemestralne studia skierowane do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do animowania czasu wolnego, specjalistycznej turystyki i rekreacji dla konkretnych osób lub wybranych grup społecznych. Absolwenci tego typu studiów są poszukiwanymi fachowcami w biurach i agencjach specjalizujących się w nietypowych formach turystyki i rekreacji. Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień do kierowania wycieczkami szkolnymi, zakładowymi i wycieczkami kulturowo-religijnymi.

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71