Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Dwusemestralne studia skierowane do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego, potwierdzone właściwym dokumentem  oraz  pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania  języka angielskiego w przedszkolach i w klasach początkowych szkół podstawowych. Głównym celem studiów jest wyposażenie absolwentów w umiejętności psychologiczno-pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny oraz kompetencje do nauczania języka angielskiego na poziomie Young Learners

Program studiów wypełnia zapisy rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego oraz praktyki pedagogiczne w placówkach wczesnej edukacji.

  ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71