Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Kształcenie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Dwusemestralne studia podyplomowe przeznaczone dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz pragnących uzyskać umiejętności do kształcenia informatycznego w edukacji początkowej. Głównym celem studiów jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności wykorzystania nowych technologii w dydaktyce z możliwością nauki programowania na poziomie wczesnej edukacji, co ma przyczyniać się do lepszego rozwoju m.in. czytania ze zrozumieniem, myślenia logicznego czy algorytmicznego. Uzyskane w ten sposób umiejętności, przyczyniać się będą do lepszej edukacji polonistycznej, matematycznej czy przyrodniczej. Jest to zgodne z planowanymi przez MEN zmianami w podstawie programowej nauczania początkowego i budowaniem kompetencji cyfrowych na wszystkich etapach kształcenia.

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71