Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dwusemestralne studia skierowane do już pracujących w  ochronie pracy i pragnących poszerzyć wiadomości z zakresu bhp oraz do osób planujących zatrudnienie w zakładowych służbach bhp, ze szczególnym wyróżnieniem placówek oświatowych, bądź projektujących własną działalność szkoleniową i kursową oraz  świadczącą usługi z bhp. Program naszych studiów wypełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie wykonywania zawodu starszego inspektora  i specjalisty d.s bhp.
Ponadto w trakcie studiów, dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, organizujemy specjalny kurs nadający uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest to zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia w/w zajęć szkolnych.

  ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71