Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Bezpieczeństwo osób i mienia

Dwusemestralne studia skierowane do osób pragnących zdobyć kwalifikacje do ochrony osób i mienia oraz uzyskać licencję ochrony fizycznej II stopnia. W trakcie studiów obok przedmiotów teoretycznych takich jak: podstawy detektywistyki czy kryminalistyki i kryminologii szereg zajęć praktycznych jak np.: zarządzanie zespołem ludzkim w sytuacjach kryzysowych, ochrona osób, obiektów i mienia oraz techniczne środki ochrony.  Nasi absolwenci przygotowani są do pracy na stanowiskach menadżerów w instytucjach i organizacjach gospodarczych, zajmujących się ochroną osób i mienia, firmach detektywistycznych  oraz na stanowiskach inspektorów bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych.

  ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71