Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Bezpieczeństwo w komunikacji morskiej

Dwusemestralne studia przeznaczone dla osób pragnących poszerzyć wiedze i uzyskać kwalifikacje do pracy w obsłudze transportu morskiego i promowego ruchu pasażerskiego. W programie studiów szereg przedmiotów obejmujących bezpieczeństwo ruchu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ładunków i ludzi oraz systemów obsługi granicznej i celnej. Ponadto zajęcia z obsługi podróżnych i zagrożeń terrorystycznych oraz piractwa morskiego, a także zagadnienia związane z psychologicznymi  skutkami różnych sytuacji kryzysowych występujących na morzu.

  ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71