Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia magisterskie / Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia umożliwią zdobycie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności przydatnych do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku  przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz kompetencji w zakresie wspomagania ich rozwoju i prowadzenia indywidualnej oraz grupowej terapii dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach specjalności realizowany będzie następujący zakres tematyczny:

  ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71