Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia magisterskie / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i doskonaleniem umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie podejmowania działań opiekuńczych, wychowawczych oraz socjoterapeutycznych. Umożliwiają pogłębienie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, niezbędnej do rozumienia i diagnozowania trudności w funkcjonowaniu jednostek i grup. Pozwalają również na zdobycie umiejętności projektowania i realizacji działań  socjoterapeutycznych. 

W trakcie studiów realizowana będzie m.in. problematyka z zakresu: 

 

  ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71