Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia magisterskie / Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem umiejętności w zakresie pomocy osobom, które znalazły się w trudnych życiowo sytuacjach, wynikających z patologii społecznych, złamania prawa, braku zaradności lub zdarzeń losowych, spychających ludzi na margines życia społecznego. Fachowcy z taką wiedzą i umiejętnościami są poszukiwani  przez instytucje państwowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe.

Specjalność obejmować będzie m.in. problematykę:

 

  ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71