Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia magisterskie / Pedagogika

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni i Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa w Toruniu, powołały na podstawie art. 31a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Międzyuczelniany Instytut Naukowo Dydaktyczny /MIND/.

W ramach Instytutu w WSKS i KJ-TSW będą ściśle współpracować w zakresie prowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Pedagogika w następujących specjalnościach.

 

2 dyplomy w 2 lata i jedno czesne!

Natomiast zapisując się na studia magisterskie z Pedagogiki ze specjalnością: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza bądź  Resocjalizacja i profilaktyka społeczna można jednocześnie podjąć  trzysemestralne studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii i terapii pedagogicznej. W tak zorganizowanych studiach dyplom magisterski otrzymasz z Kolegium Jagiellońskiego-Toruńskiej Szkoły Wyższej i świadectwo studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni, wnosząc jedno czesne w wysokości 2100 zł za semestr, płatne w 4 ratach w semestrze lub w ratach ustalonych przez samego studenta, bez dodatkowych kosztów.

Dlaczego warto studiować  pedagogikę

Zmienająca się w szybkim tempie rzeczywistość społeczno-ekonomiczna oraz realia kulturowo-cywilizacyjne naszego kraju, powodują pogłębiające się procesy dezintegracji społecznej, co w powiązaniu z istotnymi rozbieżnościami aksjologicznymi, prowadzi do stale postępującego poczucia izolacji lub odrzucenia coraz liczniejszych grup społecznych. W tej sytuacji pojawia się pytanie: kim jest i kim może być człowiek? Poszukujac odpowiedzi na te pytania istotną role przypisujemy pedagogom,  głównie jako przewodnikom na drodze rozwoju dzieci i młodzieży, współkreujacych ich socjalizację bądż resocjalizację.

Toczący się natomiast spór o wychowanie, wydaje się stale stawiać pedagogów, przed skomplikowanym dylematem wyboru wartości zasadniczych i dotyczy odpowiedzi na inne pytanie: czy człowiek powinien być wierny podstawowym wartościom, czy też powinien poddawać się prądowi przemian? Czy powinien zmierzać ku źródłom, czy też nowym perspektywom, być wiernym klasyce czy awangardzie?   Nie ma bowiem wątpliwości, że  człowiek jest istotą poznającą, myślącą i formułujacą różne sądy. Zatem człowiek myślący to osoba, która nie tylko doznaje wrażeń i jedynie „gapi się”na otaczający ją świat, potrafiąc przy tym coś wytworzyć, ale osoba poszukujaca odpowiedzi na pytanie „dlaczego”. Stawianie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi jest cechą charakterystyczną  studiów magisterskich z pedagogiki, które dodatkowo oferują kształcenie w specjalnościach szczególnie przydatnych na współczesnym rynku usług pedagogicznych. 

............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71