Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia magisterskie / Pedagogika

Dlaczego warto studiować  pedagogikę?

Zmienająca się w szybkim tempie rzeczywistość społeczno-ekonomiczna oraz realia kulturowo-cywilizacyjne naszego kraju, powodują pogłębiające się procesy dezintegracji społecznej, co w powiązaniu z istotnymi rozbieżnościami aksjologicznymi, prowadzi do stale postępującego poczucia izolacji lub odrzucenia coraz liczniejszych grup społecznych. W tej sytuacji pojawia się pytanie: kim jest i kim może być człowiek? Poszukujac odpowiedzi na te pytania istotną role przypisujemy pedagogom,  głównie jako przewodnikom na drodze rozwoju dzieci i młodzieży, współkreujacych ich socjalizację bądż resocjalizację.

Toczący się natomiast spór o wychowanie, wydaje się stale stawiać pedagogów, przed skomplikowanym dylematem wyboru wartości zasadniczych i dotyczy odpowiedzi na inne pytanie: czy człowiek powinien być wierny podstawowym wartościom, czy też powinien poddawać się prądowi przemian? Czy powinien zmierzać ku źródłom, czy też nowym perspektywom, być wiernym klasyce czy awangardzie? Nie ma bowiem wątpliwości, że  człowiek jest istotą poznającą, myślącą i formułujacą różne sądy. Zatem człowiek myślący to osoba, która nie tylko doznaje wrażeń i jedynie „gapi się”na otaczający ją świat, potrafiąc przy tym coś wytworzyć, ale osoba poszukujaca odpowiedzi na pytanie „dlaczego”. Stawianie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi jest cechą charakterystyczną  studiów magisterskich z pedagogiki, które dodatkowo oferują kształcenie w specjalnościach szczególnie przydatnych na współczesnym rynku usług pedagogicznych. 

Proponujemy studia II stopnia (uzupełniające studia magisterskie) na kierunku Pedagogika w następujących specjalnościach:

 

2 dyplomy w 2 lata i jedno czesne!

Zapisując się na studia magisterskie z Pedagogiki można jednocześnie podjąć czterosemestralne studia podyplomowe z zakresu Edukacji artystycznej z opieką nad dzieckiem lub Doradztwa zawodowego z elementami couchingu. Tak zorganizowane studia mają równoległy program realizowany na tych samych zjazdach sobotnio-niedzielnych co dwa tygodnie. Abosolwent uzyskuje dyplom magisterski i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71