Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Plan zajęć

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów

PP*, EPiW*, OLIGO*, POiZO

Semestr zimowy

13-14.10.2018 r.
27-28.10.2018 r.
17-18.11.2018 r.
01-02.12.2018 r.
15-16.12.2018 r.

19-20.01.2019 r.

02-03.02.2019 r.
Przygotowanie pedagogiczne - 1 semestr

 

Semestr letni

 02-03.03.2019 r.
16-17.03.2019 r.
30-31.03.2019 r.
13-14.04.2019 r.
11-12.05.2019 r.
25-26.05.2019 r.
*15-16.06.2019 r.


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą
Przygotowanie pedagogiczne - 1 semestr
Przygotowanie pedagogiczne - 3 semestr