Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Plan zajęć

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów

SEMESTR LETNI

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Przygotowanie pedagogiczne