Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Plan zajęć

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów

SEMESTR LETNI

Doradztwo zawodowe i coaching kariery  
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
Przygotowanie pedagogiczne - 1 semestr 
Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą 

17-18.02.2018
03-04.03.2018
17-18.03.2018
07-08.04.2018
21-22.04.2018
26-27.05.2018

16-17.06.2018 - zajecia dla EPiW ,EiRONI i PP