Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Przygotowanie pedagogiczne w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

Trzysemestralne studia kwalifikacyjne skierowane do absolwentów różnych studiów zawodowych (inżynierskich i magisterskich), którzy pragną uzyskać uprawnienia pedagogiczne, umożliwiające zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym.

Zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej jak i samorządy lokalne, dostrzegając braki wykwalifikowanej kadry na rynku pracy, podejmują wysiłki w poszerzeniu bazy szkół zawodowych.

 

W latach 2016-2020 Gdańsk i Gdynia na rozwój szkolnictwa zawodowego zainwestują ok. 80 milionów zł i z tej kwoty przewidziane są także wydatki na kształcenie kadry nauczycielskiej w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. Zwłaszcza, ze nowe szkoły zawodowe maja kształcić w nowych zawodach, do których brak kadry dydaktycznej. Ponadto z powodu likwidacji wielu szkół zawodowych sporo nauczycieli odeszło na wcześniejsze emerytury i obecnie coraz bardziej daje się odczuć brak kadry o określonych specjalnościach zawodowych.Do tego należy dodać, że do pracy w szkołach zawodowych trafia zbyt mało absolwentów uczelni technicznych, nierzadko zniechęconychperspektywą długiej ścieżki awansu zawodowego. Zapowiadana reforma kształceniazawodowego i ten problem ma zmienić, co może uczynić, że np. praca inżyniera w szkole stanie się bardziej atrakcyjna. Dlatego zapraszamy na studia, które oprócz ogólnego przygotowania pedagogicznego dadzą gruntowną wiedzę z zakresu szczegółowych metodyk nauczania teoretycznych przedmiotów i praktycznych zajęć zawodowych