Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa

Trzysemestralne studia kwalifikacyjne, skierowane do osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia nowego rodzaju zajęć na różnych poziomach edukacji szkolnej.

Aktualnie w Polsce tworzony jest System Obrony Terytorialnej, który budzi spore zainteresowanie młodzieży i ma akceptację społeczną. Poparcie dla systemu wyrażają bowiem samorządy lokalne, mające świadomość, że obrona terytorialna będzie wsparć władze cywilne w działaniach ratunkowych, podczas nagłych zdarzeń i klęsk żywiołowych. Celem naszych studiów jest również podniesienie poziomu wiedzy o powszechnym bezpieczeństwie ludzi i mienia, a także o strategii obrony państwa, skoncentrowanej do tej pory jedynie na organizacyjnej stronie wojska. Absolwenci wyposażeni zostaną w wiedzę o psychologicznych i społecznych mechanizmach zachowań zbiorowych, zwłaszcza w sytuacjach współczesnych zagrożeń. Oprócz tego posiadać będą podstawową wiedzę o rodzajach zagrożeń dla bezpieczeństwa (np. katastrofy naturalne, budowlane, chemiczne, w transporcie drogowym, związane z działaniami wojennymi i aktami terrorystycznymi itp.), sposobach zapobiegania zagrożeniom, możliwościach likwidacji ich skutków i ochrony ludności. W ramach naszych studiów prowadzony jest kurs umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego, zakończony certyfikatem wg wymagań ministerstwa zdrowia. Ukończenie tego kursu uprawnia do prowadzenia w szkole zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71