Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia Magisterskie / Rekrutacja

Na uzupełniające studia magisterskie, przyjmujmowani są absolwenci studiów m.in z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, prawnych, ekonomicznych, matematyczno-fizycznych i geograficzno-przyrodniczych. Studia pedagogiczne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, przewidziane są jako studia dające kwalifikacje nauczycielskie. 
Natomiast na uzupełniające studia magisterskiej Administracyjno-Ekonomiczne przyjmowani są aboslwenci studiów m.in. administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie, socjlogia, politologia a nawet studiów inżynierskich po uzupełnieniu różnic programowych. 

Przy zapisie na studia wymagane są następujące dokumenty:

Z wpisowego zwolnieni są absolwenci WSKS i KJ-TSW

Ponadto przy zapisie wymagane są podpisane umowy wg wzorów:

Administracyjno-Ekonomiczne, studia stacjonarne (dzienne):
podanie o przyjęcie na studia wg wzoru obowiązującego w KJ-TSW
zobowiązanie finansowe studenta wg wzoru MIND
- umowa o naukę - 2 sztuki

Administracyjno-Ekonomiczne, studia niestacjonarne (zaoczne):
podanie o przyjęcie na studia wg wzoru obowiązującego w KJ-TSW
zobowiązanie finansowe studenta wg wzoru MIND
- umowa o naukę - 2 sztuki

Pedagogika, studia stacjonarne (dzienne):
- podanie o przyjęcie na studia wg wzoru obowiązującego w KJ-TSW
- zobowiązanie finansowe studenta wg wzoru MIND
- umowa o naukę - 2 sztuki

Pedagogika, studia niestacjonarne (zaoczne):
- podanie o przyjęcie na studia wg wzoru obowiązującego w KJ-TSW
- zobowiązanie finansowe studenta wg wzoru MIND
- umowa o naukę - 2 sztuki

Administracyjno-Ekonomiczne, w ramach "2 dyplomy w 2 lata":
podanie o przyjęcie na studia magisterskie
zobowiązanie finansowe studenta wg wzoru MIND
- umowa o naukę do podpisania w dziekanacie

Pedagogika, w ramach "2 dyplomy w 2 lata":
podanie o przyjęcie na studia magisterskie
zobowiązanie finansowe studenta wg wzoru MIND
- umowa o naukę do podpisania w dziekanacie

Wszystkie wzory dokumentów znajdują się w Dziekanacie uczelni i można je podpisać na miejscu.