Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Wykładowcy / Redaktorzy i specjaliści

red. Andrzej Gołębiowski - prasoznawca, wieloletni dziennikarz w redakcji "Dziennika Bałtyckiego". 

red. Renata Gorczyńska - Dziennikarka i specjalistka od zarządzania mediami. Były dyrektor Radia Bis oraz była sekretarka Czesława Miłosza. Laureatka Złotego Mikrofonu Polskiego Radia. 

red. Jakub Jakubowski - dziennikarz telewizyjny i właściciel trójmiejskiej prasy dzielnicowej. 

mgr Mirosława Barańska - lektor języka angielskiego

mgr Maria Gwriiligis - lektor języka angielskiego, tłumacz przysięgły 

mgr Borys Iwaszko - funkcjonariusz publiczny, wykładowca akademicki z zakresu ochrony informacji prawnie chronionych, zajmuje się ochroną informacji niejawnych od 1999 r. Doprowadził do akredytacji kilkunastu systemów teleinformatycznych, uczestniczył w organizacji wielu pionów ochrony, zarówno w małych jednostkach organizacyjnych, jak i instytucjach o rozległej strukturze organizacyjnej.

mgr Mirosław Kosidowski - wykładowca, prowadzący zajęcia z tecnologii informacyjnej.

mgr Adam Majewski - konsultant public relations, trener, nauczyciel akademicki. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów w dziedzinie marketingu i public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2007-2011 związany z firmą doradczą Regan Consulting Sp. z o.o. i dyrektor (2010-2011) działającej w jej ramach oficyny wydawniczej Regan Press; w latach 2011-2012 prezes zarządu Public Relations Counseling & Training Sp. z o.o.  Publikował w licznych pracach zbiorowych i czasopismach. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

mgr Damian Muszyński - pedagog mediów, medioznawca, badacz, wykładowca uniwersytecki. Przez 11 lat związany z Pracownią Edukacji Medialnej Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych UG. Twórca i redaktor naczelny czasopisma "Studia Kulturowe" (lata 2008-2012). Współtwórca serwisu p54 (później: Edukator Medialny). Obecnie redaktor w portalu 2EDU. Bloger w serwisie "NaTemat" Członek zespołu realizującego projekt "Dzieci sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych" (Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, grant MKiDN). Współpracuje z Narodowym Instytutem Audiowizualnym oraz Fundacją Nowoczesna Polska (w zespole ekspertów projektu "Cyfrowa Przyszłość"). Członek Association of Internet Researches. Autor tomiku poezji "Mózg elektronowy 2.0".

mgr Grażyna Wardyn - lektor języka angielskiego

mgr Teresa Wasiak - z wykształcenia jest aktorką, wykładowcą oraz trenerem. Tak się jej życie zawodowe poukładało, że mogła w pracy realizować swoje pasje, a zawsze pasjonował ją teatr i nauczanie przez teatr. Zawodowo związana ze sceną Teatru Miejskiego w Gdyni, swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie artystyczne wykorzystała do wszechstronnej działalności społecznej, kulturalnej i pedagogicznej. Wykładowca fonetyki, retoryki i erystyki, uczy młodzież akademicką sztuki władania słowem na uczelniach, które kształcą przyszłych mówców: nauczycieli, polityków, dziennikarzy, księży oraz animatorów środowisk lokalnych i działaczy społecznych. Współpracuje z Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni oraz z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, gdzie realizuje swój projekt Orator. W jego ramach prowadzi szkolenia Emisja głosu oraz Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji, dla osób zatrudnionych w komunikacji ustnej.