Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia Magisterskie

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni i Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa w Toruniu, na podstawie art. 31a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, powołały Międzyuczelniany Instytut Naukowo Dydaktyczny /MIND/.

Celem MIND jest m.in. prowadzonie rekrutacji i konsultacji oraz obsługa studiów magisterskich, na kierunkach Administracyjno-Ekonomicznym i Pedagogice w różnych specjalnościach.

Studia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ułatwiających tzw. studiowanie na odległość.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów II stopnia, wydany przez Kolegium Jagiellońskie - Toruńskiej Szkoły Wyższej.

Administracyjno-Ekonomiczne w specjalnościach:


Pedagogika
w spacjalnościach: