Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Śladami Pułkownika Dąbka - Obrona Kępy Oksywskiej w 1939 r.

Wobec zagrożenia napaścią hitlerowskich Niemiec na Polskę na dowódcę LOW zostaje powołany płk Dąbek, który po przyjeździe do Gdyni błyskawicznie organizuje obronę pod kątem umocnień polowych, zaopatrzenia wojskowego i organizacji nowych oddziałów wojskowych. Po agresji niemieckiej płk Dąbek stosujące metodę obrony poprzez kontratak doskonale broni polskiego wybrzeża przez 19 dni września 1939 r. Film ukazuje też obecne piękno terenów, na których toczyły się zacięte walki.

Prezentowany zwiastun filmu Śladami Płk. Dąbka jest ciekawym materiałem historycznym, szczególnie przydatnym w szkołach. Film przygotował współpracownik naszej Uczelni, P. Stefan Krasowski, autor m.in Diamentów Gdyni, filmu opisującego gdyński modernizm. Zainteresowanych filmami odsyłamy do autora poprzez kontak: e-mail: kontakt@ttlpolska.pl, ttlgdynia@gmail.com