Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Zmarł prof. zw dr hab. Andrzej Chodubski

12 lipca 2017 r. na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku środowisko akademickie Trójmiasta pożegnało ś. p. prof. zw. dra hab. Andrzeja Chodubskiego, historyka i politologa. Profesor A. Chodubski był też wykładowcą w naszej uczelni i pomysłodawcą corocznych konferencji naukowych poświęconych badaniom nad tożsamością kulturowo-cywilizacyjną Gdyni. Od 12 lat systematycznie uczestniczył w dyskusjach nad przemianami cywilizacyjnymi regionu i naszego miasta. Jego opinie publikowaliśmy w kolejnych numerach uczelnianego pisma tj. w Zeszytach Gdyńskich. Mamy nadzieję, że pomimo Jego fizycznej nieobecności zdołamy kontynuować rozpoczęte z Nim dzieło, wierząc w Jego duchową pomoc przy redagowaniu kolejnych numerów Zeszytów Gdyńskich.