Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Zeszyty Gdyńskie XII

Ukazały się Zeszyty Gdyńskie Nr 12, wydawane co roku przez nasza Uczelnię i zawierające opracowania dotyczące tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej naszego miasta. W ramach tej problematyki, tegoroczny Zeszyt w dużej mierze poświęcony jest tematyce patriotyzmu. Publikację otwiera tekst zmarłego w lipcu, prof. A. Chodubskiegio pt. Wartości patriotyzmu lokalnego gdynian. Do tej tematyki nawiązuje także opracowanie dr G. Dutkiewicz, która opisuje rolę lokalnych elit politycznych, kształtujących współczesny samorząd terytorialny, czy tekst dr. M. Grabana o roli endecji gdyńskiej w umacnianiu dostępu Polski do Bałtyku. Do patriotycznej postawy wobec swojego miasta, odnosi się także tekst dr. M. Kardasa, opisującego mało znaną historię, głównie przedwojennego rzemiosła, czy opracowania: dr M. Chojnackiej charakteryzującą sylwetkę budowniczego Gdyni- Kazimierza Sas Topolnickiego oraz dr. Sz. Kawałko, przedstawiającego postać gdyńskiej urzędniczki – Edyty Nalaskowskiej. Ciekawy jest tekst prof. H. Głogowskiej, która opisuje artystę- Sergiusza Kiszyckiego i jego drogę do Teatru Muzycznego w Gdyni. Problematyka patriotyzmu lokalnego przejawia się także w opracowaniach: B. Iwaszki i J. Goździkowskiego, którzy opisali historię Yacht Klubu Polskiego w Gdyni, czy ks. dr. M. Gawrona, który przybliża czytelnikowi ks. Maurycego Sękiewicza, pierwszego duszpasterza marynarzy i męczennika za wiarę i polskość, zamordowanego w grudniu 1939 r. w KL w Poznaniu. To tylko niektóre teksty opublikowane w tegorocznych Zeszytach, zilustrowanych oryginalną-gdyńską okładką. Książkę otrzymać można w dziekanacie WSKS.