Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Rozstrzygnięto XV Ogólnopolski Konkurs Katyński

17 września 2018 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom XV Ogólnopolskiego Konkursu o Zbrodni Katyńskiej. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o tragicznych losach Polaków na Nieludzkiej Ziemi, zbrodniach dokonanych na Wschodzie w czasie II Wojny Światowej, a zwłaszcza pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej, rozumianej jako symbol jednoczący różne miejsca eksterminacji obywateli polskich w ZSRR i na Kresach.

Zadaniem tegorocznego konkursu było przedstawienie w formie eseju, albumu, filmu lub prezentacji multimedialnej, osoby dotychczas nieznanej - zamordowanej przez NKWD (spośród np. żołnierzy i funkcjonariuszy II RP) i widniejącej na różnych „listach katyńskich”, bądź ujawnionej w innych zbiorach lub odkrytej w przekazach rodzinnych, sąsiedzkich itp.

I nagrodę w XV konkursie zdobyły: Zuzanna Gemza i Magdalena Borowiec, ucz. II kl. Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku, za film pt. „Na stos! Rzuciliśmy swój życia los”, w którym autorki przedstawiają losy żołnierza-poety, autora i współautora pieśni legionowych Andrzeja Hałacińskiego.

II nagrodę przyznano: Martynie Szoja, ucz. II kl. III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni i Łucji Szoja ucz. kl. III Gimnazjum Katolickiego w Gdyni, za album pt. „Była wiosna…”, obrazujący życie i tragiczną śmierć Wojciecha Malinowskiego, funkcjonariusza przedwojennej Policji Państwowej.

Dwie III nagrody otrzymały: Kamila Peżan i Justyna Dworaczyk, ucz. kl. II XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, za album pt. Pamiętnik, w którym autorki prezentują losy Piotra Jankowskiego oraz Kinga Wesołowska i Paulina Wiercimok, ucz. kl. I Z. Sz. Ekonomicznych w Opolu, za Album pamięci-mjr Marian Taczak (kuferek pamięci).

 

Pierwszą nagrodą w konkursie jest dwutygodniowy rejs na żaglowcu „Pogoria” po Morzu Śródziemnym, ufundowany przez STAP i naszą Uczelnię.

 

 Konkurs Katyński w Gdyni, 2018

Nadesłano zgłoszenia do konkursu z 13 szkół tj. z Krosna, Wrocławia, Gorlic, Rabiki Zdroju, Łodzi, Opola, Brzeska, Gdyni i Olkusza.

 

Ostatecznie prace przysłano z 8 szkół tj : Z.SZ.E w Opolu, IX LO w Gdyni, Z.Sz nr 3 w Olkuszu, III LO w Gdyni, XXV LO w Łodzi, Z.Sz nr 1 w Brzesku, I LO w Krośnie i II LO w Rabce –Zdroju. Łącznie przysłano 20 prac w tym: 11 referatów/esejów, 4 prezentacje multimedialne, 3 albumy i 2 pięciominutowe filmy poświecone konkretnej osobie.

 

 

Komunikat Komisji Oceniającej Prace

zgłoszone do XV Ogólnopolskiego Konkursu Katyńskiego
– 
Gdynia 2018”

 

Komisja oceniająca w składzie:

na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2018 r. i po obejrzeniu oraz wnikliwym przeanalizowaniu 20 prac tj. 11 referatów/esejów, 4 prezentacji, 3 albumów (1 w formie „kuferka pamięci”) i 2 filmów zgłoszonych do tegorocznego konkursu, postanowiła przyznać:

 

I nagrodę Zuzannie Gemzy i Magdalenie Borowiec, ucz. II kl. Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku, za film pt. „Na stos! Rzuciliśmy swój życia los”, w którym autorki prezentują dobry warsztat filmowy połączony z ciekawym scenariuszem, pozwalającym na popularyzację losów żołnierza-poety, autora i współautora pieśni legionowych Andrzeja Hałacińskiego.

 

II nagrodę Martynie Szoja, ucz. II kl. III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni i Łucji Szoja ucz. kl. III Gimnazjum Katolickiego w Gdyni, za album pt. „Przerzedzając mgły Katynia”, który charakteryzuje się szczególnymi walorami artystycznymi, z elementaki ręcznie wykonanymi, obrazującymi życie i tragiczną śmierć Wojciecha Malinowskiego, funkcjonariusza przedwojennej Policji Państwowej.

 

III nagrodę Kamili Peżan i Justynie Dworczak, ucz. kl. II XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, za album pt. Pamiętnik, w którym autorki z kronikarską dokładnością prezentują losy Piotra Jankowskiego, spięte metafizyczną klamrą katyńskiej brzozy.

 

III nagrodę Kindze Wesołowskiej i Paulinie Wiercimok, ucz. kl. I Z. Sz. Ekonomicznych w Opolu, za Album pamięci-mjr Marian Taczak. Praca charakteryzuje się oryginalna formą (kuferek pamięci), w którym zgromadzono nieliczne pamiątki o M. Taczaku, z ciekawą biografią bohatera, sporządzoną w formie listu syna do ojca.

 

Ponadto komisja przyznała Weronice Chęcińskiej i Zuzannie Trepce, ucz. kl. I XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, wyróżnienie za bogatą w treść i czytelną w przekazie prezentację multimedialną pt. Józef Kornat.

 

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace, wkrótce umieszczone zostaną na www.2wojna.gdynia.pl.

 

Konkurs Katyński w Gdyni, 2018