Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Uczelnia / Wydawnictwo WSKS

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 12
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2017

zeszyty gdyńskie nr 12, Gdynia 2017

Zeszyt Gdyński nr 12 m.in. zawiera opracowanie dot. 95 lat działalności portu oraz inne teksty obejmujące problematykę morską. Np. M. Graban przedstawia mało znaną rolę endecji w umacnianiu dostępu Polski do Bałtyku, nadając swojemu tekstowi tytuł: Od Romana Dmowskiego do Gdyni. W podobnej konwencji jest tekst J. Michasia, obejmujący przedwojenną działalności w Gdyni Obozu Zjednoczenia Narodowego. W nurcie historycznym pozostaje tekst R. Toczka o 100. rocznicy powstania Stowarzyszenia Żegluga Polska czy najważniejsze wydarzenia Z historii Yacht Klubu Polski w Gdyni, opracowane przez B. Iwaszko i J. Goździkowskiego. W ten sposób i referaty na tegorocznej konferencji o tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni, jak i teksty w Zeszytach nr 1, nawiązują do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i stanowią wkład WSKS w ogólnopolskie obchody narodowego święta.

Zeszyty Gdyńskie Nr 12 mogły ukazać się dzięki pomocy finansowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

  

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 11
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2016

zeszyty gdyńskie nr 1, Gdynia 2016W Zeszytach Gdyńskich nr 11 sporo miejsca zajmują rozważania dotyczące mitologii gdyńskiej. I tak prof. A. Chodubski analizuje mitologiczne postrzeganie tożsamości naszego miasta, prof. M. Szczurowski pisze o mitycznym patriotyzmie gdynian, zaś dr M. Graban opisuje mit sukcesu jako spoiwo tożsamości dawnej i dzisiejszej Gdyni. Ciekawy jest tekst prof. H. Głogowskiej o Gdyni jako częstym temacie publicystycznym w przedwojennych Wiadomościach Literackich czy tekst dr M. Kardasa o przedwojennym gdyńskim lotnisku w Rumi. Tematyka przedwojenna obejmuje również referat dr. R. Połcia o przestępczości mieszkańców Gdyni w okresie najdynamiczniejszego rozwoju miasta oraz tekst J. Michasia o znaczeniu Kolegiaty NMP KP w życiu społecznym gdynian. W Zeszytach można też przeczytać tekst P. Brzezińskiego i A. Fica o kontrowersjach związanych z autorstwem „Ballady o Janku Wiśniewskim”.

Mecenasem wydania jest Grupa Energa.

 

....................................................................................................................................................

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 8
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2013

zeszyty gdyńskie nr 8, Gdynia 2013Zeszyty Gdyńskie Nr 8 m.in zwiera artykuły: A. Chodubskiego, Migracje jako wartość kulturowa; J. Leskiej-Ślęzak, Wektory emigracji z Gdyni w okresie XX-lecia międzywojennego; H.Głogowskiej: Kpt. Ignacy Antoniewicz-Komendant Szkoły Marynarzy i pracownik przedwojennego Urzędu Morskiego w Gdyni; L. Przybylskiej, Dawne i wspólczesne formy obiektów sakralnych w Gdyni; R. Połecia,  Żandarmeria Wojskowa w obronie Wybrzeża w 1939 r.; S. Sutowskiego, Represje polityczne w Marynarce Wojennej w latach 1945-1956; M. Kłusaka, Miasto wobec kryzysu na poczatku XXI wieku

....................................................................................................................................................

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 7
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2012

zeszyty gdyńskie nr 7, gdynia 2012

Publikacja, jak i w latach poprzednich, zawiera referaty wygłoszone na konferencji poświęconej tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni, która odbyła się w lutym, w rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Oprócz tekstów pokonferencyjnych Zeszyty nr 7  zawierają także inne tekstu o naszym mieście, przygotowane specjalnie dla potrzeb tegorocznego wydawnictwa.

Zeszyty Nr 7, oprócz interesującego Wstępuprzygotowanego przez dr Helenę Głogowską, otwiera artykuł prof. Andrzeja Chodubskiego pt . Tradycja a wyzwania przyszłości w życiu kulturowym Gdyni oraz tekst dr Heleny Głogowskiej o historii komitetu białoruskiego w Gdyni w czasie II wojny światowej i losach członków tegoż komitetu w okresie powojennym.

Ponadto ciekawy jest art. ks. dra Jarosława Wąsowicza o kazaniu biskupa Okoniewskiego wygłoszonego podczas obchodów Święta Morza w Gdyni w 1935 r., s. Darii Klich o dziejach gdyńskiej szkoły urszulanek, ks. dr Mirosława Gawrona o budowie pierwszej szkoły w Gdyni Cisowie oraz dra Mariusza Kardasa o działalności Rady Interesantów Portu Gdyni w latach 1931-1938.

Interesujące są także inne teksty jak np. dra Michała Grabana o przeobrażeniach tożsamości obywatelskiej w naszym mieście, mgra Bronisława Poźniaka o Morskim Urzędzie Celnym w  przedwojennej Gdyni, mgra Michała Szafrańskiego o schronach przeciwlotniczych  czy publicystyczny tekst mgra Piotra Szubarczyka o Zofii Romanowskiej, ostatniej wdowie katyńskiej, od wielu lat stale mieszkającej w naszym mieście.

....................................................................................................................................................

dr Michał Graban - Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku. Ewulucja czynników rozwoju miastaMichał Graban
Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku. Ewolucja czynników rozwoju miasta
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2012

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, obronionej w br w Uniwersytecie w Poznaniu. Jeden z recenzentów wydawniczych, prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, o książce napisała: „Prowadzony z dużą konsekwencja i dyscyplina naukowa wywód prowadzi Autora do trzech zasadniczych wniosków, które umieścił w dość zresztą krótkim „Zakończeniu”. Nie kwestionując ich ogólnej zasadności, czytelnikowi pozostaje jednak pewien niedosyt w proponowanej odpowiedzi na pytanie, dlaczego współcześni decydenci nie znajdują od wielu lat recepty na obecny w dzisiejszej Gdyni – jak to Autor pisze- „:kryzys tożsamości morskiej miasta”

....................................................................................................................................................

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 6
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni,
Gdynia 2011
zeszyty gdyńskie nr 6Publikacja zawiera głównie referaty wygłoszone na konferencji pt. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, organizowanej co roku, w rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Nowy zeszyt rozpoczyna tekst prof. A. Chodubskiego pt. „Ojcowie” Gdyni a kształtowanie się jej tożsamości lokalnej, w którym autor, obok zasług np. E. Kwiatkowskiego,  podkreśla często zapominaną rolę T. Wendy i K. Porębskiego w budowie portu i miasta oraz ich wkład w kształtowanie przeobrażeń kulturowo-cywilizacyjnych w Polsce po I wojnie światowej. Przypomina przy tym wpływ kościoła na te przeobrażenia, charakteryzując  działalność  biskupa  ks. St. Okoniewskiego i ks. W. Miegonia. Następnie dr H. Głogowska, na przykładzie  W. Butkiewicza, przedwojennego pracownika Urzędu Celnego w Gdyni, pokazuje historię losów wielu mieszkańców naszego miasta, którzy choć przeżyli tragiczny okres okupacji, to po wojnie, z różnych powodów, nie mieli jednak spokojnego życia. Podkreśleniem zasług, na co dzień prawie nieznanych,  dla gdyńskiego szkolnictwa T. Zegarskiego, zajmuje się ks. dr M.Gawron w tekście pt 100-lecie doktoratu profesora T. Zegarskiego, zaś mgr M. Tuszyński,  w oparciu o wspomnienia swojego dziadka A. Tuszyńskiego, opisuje historię gdyńskich kosynierów. Ponadto w Zeszytach wiele innych ciekawych publikacji jak np. tekst K. Małkowskiego o losach gdyńskiego kościoła katolickiego w czasie II wojny czy historia działalności Akcji Katolickiej w naszym mieście, scharakteryzowana przez dr M. Bruszewską-Głombiewską. Ze współczesnej tematyki mamy m.in. ciekawy tekst dr L. Przybylskiej o św. patronach gdyńskich ulic, mgr A. Cicharskiej o przemianach demograficznych w naszym mieście czy referat dr M. Kardasa o potrzebie opracowania nowej monografii Gdyni. Zeszyt zamyka zestawienie z ostatnich lat, tematów prac dyplomowych i ich autorów, absolwentów WSKS w Gdyni. Nowy nr Zeszytów, dofinansowanych ze środków Urzędu Miasta, można otrzymać w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 /budynek przy Kościele NSPJ/
.....................................................................................................................................................
ZESZYTY GDYŃSKIE NR 5
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2010
zeszyty gdyńskie nr 5Jak co roku, z końcem wakacji, uczelnia wydała Zeszyty Gdyńskie Nr 5, zawierające głównie referaty z konferencji pt: Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni. W nowych Zeszytach, do których wstęp napisała dr Helena Głogowska,  można przeczytać interesujące opracowania historyczne dotyczące okresu obrony i okupacji Gdyni. Są  to referaty:  prof. Grzegorza Piwnickiego, który przypomina znane i odkrywa nowe fakty z życia i bohaterskiej walki dowódcy obrony naszego miasta puł. St. Dąbka, dr Małgorzaty Stepko o życiu dzieci i młodzieży w Gdyni w latach 1939-45, mgr Kazimierza Małkowskiego o zniszczeniach miasta w czasie wojny, czy relację mgr Ireny Zegarskiej-Becker o wysiedleniach rodziny Zegarskich z Gdyni. 
Natomiast do okresu przedwojennego nawiązują opracowania: dr Heleny Głogowskiej, która przedstawia obraz budującego się portu i miasta, opisywanego w wileńskiej prasie oraz wspomnienia jednego z nielicznych, żyjących obrońców Gdyni we wrześniu 1939r - Aleksandra Pawelca, który przypomina dzieje miasta z perspektywy swojej młodości, zaś mgr Paweł Trawicki w krótkim szkicu przedstawia miejsce Gdyni w relacjach polsko-kanadyjskich. Ponadto ks. dr Mirosław Gawron przedstawia historię żeńskich wspólnot zakonnych w Gdyni Orłowie, zaś dr Lucyna Przybylska opisuje współczesny krajobraz sakralny naszego miasta. Wreszcie prof. Andrzej Chodubski, na podstawie przeprowadzonych badań,  przedstawia analizę postrzegania współczesnej Gdyni przez studentów uczelni trójmiejskich, a dr Mariusz Kardas prezentuje zarys dziejów Polskiej YMCA i działalność tej organizacji w Gdyni. W Zeszycie są tez teksty, które bezpośrednio nie dotykają problematyki  naszego miasta, ale z racji teoretycznych rozważań mieszczą się w tematyce wydawnictwa. Są to opracowania prof. Grzegorza Piwnickiego i dra Adama Kleina o mitach i stereotypach w potocznym postrzeganiu mniejszości narodowych i etnicznych oraz dr A.Kleina o regulacjach  normatywnoprawnych w funkcjonowaniu mniejszości narodowych i etnicznych na Wybrzeżu Gdańskim. Zeszyt zamykają teksty: prof. Mirona Kłusakapt. Sport i polityka w optyce teorii gier i mgr Natalii Iwaszko pt. Nowe media i współczesne dziennikarstwo.
.....................................................................................................................................................
ZESZYTY GDYŃSKIE NR 4
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
pod redakcją dr Heleny Głogowskiej i ks. dr. Mirosława Gawrona
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni,
Gdynia 2009
zeszyty gdyńskie nr 4
Od 14 września w dziekanacie Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 /wejście od ul. 3 Maja/, można otrzymać dwie książki dotyczące Gdyni. Uczelnia wydała nowy, czwarty już numer Zeszytów Gdyńskich, w których zamieszczono referaty zaprezentowane w lutym, na kolejnej konferencji, poświęconej tożsamości kulturowo cywilizacyjnej Gdyni. Wśród różnych opracowań zamieszczonych w Zeszytach, szczególnie interesujące są artykuły: A. Chodubskiego, Jednostka a kształtowanie życia społeczno-politycznego społeczności lokalnej, M. Kłusaka, Obywatel w przestrzeni publicznej miasta, M. Szmytkowskiej, Tożsamość miejsc i ludzi. Gdynia i gdynianie czy J. Wąsowicza o posłudze duszpasterskiej ks. Jastaka podczas strajków gdyńskich stoczniowców i portowców. Ponadto Zeszyty zawierają także opracowania dotyczące losów Gdyni podczas obrony i okupacji miasta w czasie II wojny światowej. W tej części publikacji warto przeczytać opracowania: M. Kardasa, Jak to Gdynia kawaleria stała, K. Małkowskiego o żołnierzach włoskich w Gdyni w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej, E. Grot o ludobójstwie gdynian w Piaśnicy czy opracowanie H. Głogowskiej pt. Gdynia 1939 w życiu i twórczości Janki Bryla, białoruskiego pisarza, obrońcy Kępy Oksywskiej, która to obrona i przeżycia wojenne wywarły decydujący wpływ na całą twórczość literacką pisarza, od niedawna patrona jednej z ulic gdyńskich. Tematykę historyczną zamykają artykuły poświęcone marynarce wojennej. J. Będzmirowski pisze o znaczeniu marynarki wojennej w polskiej polityce zagranicznej okresu międzywojennego, zaś B. Zalewski o wkładzie marynarki wojennej w rozwój gospodarczy Gdyni w latach 1945-1989.
.....................................................................................................................................................
Polski wrzesień 1939 w Gdyni
G. Piwnicki i B. Zalewski
Gdynia 2009
Druga książka pt. Polski wrzesień 1939 w Gdyni, autorstwa profesorów G. Piwnickiego i B. Zalewskiego, opisuje historię obrony naszego miasta we wrześniu 1939r. W pierwszej części autorzy charakteryzują sytuację społeczno-polityczną i militarną Gdyni w przededniu wybuchu wojny i następnie przechodzą do oceny miejsca naszego miasta w planach obrony Wybrzeża i Polski, uwzględniając przy tym niemieckie założenia operacyjne dla tej części naszego kraju. Wiele miejsca poświęcają obronie Kępy Oksywskiej i działalności pułku gdyńskiego. W książce możemy przeczytać wspomnienia obrońców Kępy: A. Pawelca i K. Romanowskiego oraz poznać sytuacje panującą w Gdyni w pierwszych dniach po zajęciu miasta przez Niemców. Publikacja zawiera wiele fotografii, wykresów i map oraz wyszczególnienie miejsc pochówków, bohaterskich obrońców Gdyni i Wybrzeża. Wydanie książek zostało dofinansowane ze środków Prezydenta Miasta Gdyni.
.....................................................................................................................................................
ZESZYTY GDYŃSKIE NR 3
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
pod redakcją dr Heleny Głogowskiej i ks. dr. Mirosława Gawrona
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2008
zeszyty gdyńskie nr 3
Zeszyty Gdyńskie Nr 3 zawierają opracowania: 
Gdynia a współczesne wartości społeczno-polityczne świata prof. dr hab. Andrzeja Chodubskiego, Kultura polityczna środowiska kadry Marynarki Wojennej przez pryzmat mitu politycznego i obyczajowości ceremoniału morskieg prof. dr hab. Grzegorza Piwnickiego, Polska Marynarka Wojenna w dobie represji stalinowskich prof. dr hab. Dariusza Nawrota, Niektóre ślady związków Holendrów z Gdynią dr Joanny Leskiej-Ślęzak, Kontakty białoruskie Gdyni po 1989 roku dr Heleny Głogowskiej, Charakterystyka Gdyni w początkach lat siedemdziesiątych XX wieku w raportach Służby Bezpieczeństwa dra Piotra Semków, Organizacje pozarządowe we współczesnym ładzie kulturowym Gdyni dr Beaty Słobodzian, Kto wybudował pierwszą świątynię protestancką w Małym Kacku? oraz Ksiądz prałat Stanisław Henryk Zawacki (1927-1998) - duszpasterz orłowski ks. dra Mirosława Gawrona, Kobiety w mieście portowym Gdynia dr Iwony Jakimowicz-Ostrowskiej, Bractwo Kapłańskie św. Piusa X w Gdyni dra Adama Romejko. 
.....................................................................................................................................................
TOŻSAMOŚĆ KULTUROWO-CYWILIZACYJNA GDYNI
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej.
pod redakcją dr Heleny Głogowskiej i ks. dr. Mirosława Gawrona
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni,
 Gdynia 2007
zeszyty gdyńskie nr 2Zeszyty Gdyńskie Nr 2 zawierają opracowania: 
"Czynniki kształtujące tożsamość kulturową społeczności lokalnych na przykładzie Gdyni" - prof.dr hab. A. Chodubskiego, 
"Wielokulturowy obraz Gdyni u progu XXI w." - mgr I. Jakimowicz-Ostrowskiej, "Lokalność gdyńska - prawda czy fałsz?"- mgr R. Toczka, "Formy aktywności międzynarodowej samorządu gdyńskiego" - dr B. Słobodzian, "Początki szkolnictwa jezuickiego w Gdyni" - dr M. Puchowskiej, "Gdynia- miasto a port. 80 lat współistnienia" - mgr inż. B. Szermera, "Nowoczesność i >>ponowoczesność<< - dwa oblicza Gdyni" - mgr M. Grabana, "Kierunki zmian w obrazie współczesnej rodziny w Gdyni" ks. dr M.Gawrona, "85 lat Wojskowego Szkolnictwa Morskiego. Jubileusz Akademii Marynarki Wojennej im.Bohaterów Westerplatte w Gdyni" - prof. dr hab. J. Będźmirowskiego, "Pierwsi Zastępcy Komendanta Milicji Obywatelskiej w Gdyni do spraw Służby Bezpieczeństwa w latach 1957-1975. Szkic portretu zbiorowego" - dr P. Semków, "Aspekt militarno-polityczny Polskiej Marynarki Wojennej i morza bałtyckiego w strategii istnienia Polski w XX w."- prof. dr hab. G. Piwnickiego, "Międzywojenna Gdynia w recepcji Białorusinów" dr H. Głogowskiej, "Ogniwa estońskich kontaktów z Gdynią. Relacje Alicji Maciejewskiej(1906-1988)" dr J. Jakubowskiego oraz "Stan rozwoju bibliotecznej bazy naukowo-edukacyjnej w Gdyni" mgr W. Flisikowskiego. prof. dr hab. Grzegorza Piwnickiego.
.....................................................................................................................................................
ZESZYTY GDYŃSKIE NR 1
TOŻSAMOŚĆ KULTUROWO-CYWILIZACYJNA GDYNI
.....................................................................................................................................................
ANDRZEJ PISKOZUB
Z PRĄDEM I POD PRĄD EPOKI
Publicystyka 1961-1988

MIĘDZY DAWNYMI A NOWYMI LATY
Publicystyka 1989-1996

andrzej piskozubandrzej piskozub