Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Uczelnia / Wydawnictwo WSKS

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 11
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2016

zeszyty gdyńskie nr 1, Gdynia 2016W Zeszytach Gdyńskich nr 11 sporo miejsca zajmują rozważania dotyczące mitologii gdyńskiej. I tak prof. A. Chodubski analizuje mitologiczne postrzeganie tożsamości naszego miasta, prof. M. Szczurowski pisze o mitycznym patriotyzmie gdynian, zaś dr M. Graban opisuje mit sukcesu jako spoiwo tożsamości dawnej i dzisiejszej Gdyni. Ciekawy jest tekst prof. H. Głogowskiej o Gdyni jako częstym temacie publicystycznym w przedwojennych Wiadomościach Literackich czy tekst dr M. Kardasa o przedwojennym gdyńskim lotnisku w Rumi. Tematyka przedwojenna obejmuje również referat dr. R. Połcia o przestępczości mieszkańców Gdyni w okresie najdynamiczniejszego rozwoju miasta oraz tekst J. Michasia o znaczeniu Kolegiaty NMP KP w życiu społecznym gdynian. W Zeszytach można też przeczytać tekst P. Brzezińskiego i A. Fica o kontrowersjach związanych z autorstwem „Ballady o Janku Wiśniewskim”.

Mecenasem wydania jest Grupa Energa.

 

....................................................................................................................................................

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 8
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2013

zeszyty gdyńskie nr 8, Gdynia 2013Zeszyty Gdyńskie Nr 8 m.in zwiera artykuły: A. Chodubskiego, Migracje jako wartość kulturowa; J. Leskiej-Ślęzak, Wektory emigracji z Gdyni w okresie XX-lecia międzywojennego; H.Głogowskiej: Kpt. Ignacy Antoniewicz-Komendant Szkoły Marynarzy i pracownik przedwojennego Urzędu Morskiego w Gdyni; L. Przybylskiej, Dawne i wspólczesne formy obiektów sakralnych w Gdyni; R. Połecia,  Żandarmeria Wojskowa w obronie Wybrzeża w 1939 r.; S. Sutowskiego, Represje polityczne w Marynarce Wojennej w latach 1945-1956; M. Kłusaka, Miasto wobec kryzysu na poczatku XXI wieku

....................................................................................................................................................

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 7
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2012

zeszyty gdyńskie nr 7, gdynia 2012

Publikacja, jak i w latach poprzednich, zawiera referaty wygłoszone na konferencji poświęconej tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni, która odbyła się w lutym, w rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Oprócz tekstów pokonferencyjnych Zeszyty nr 7  zawierają także inne tekstu o naszym mieście, przygotowane specjalnie dla potrzeb tegorocznego wydawnictwa.

Zeszyty Nr 7, oprócz interesującego Wstępuprzygotowanego przez dr Helenę Głogowską, otwiera artykuł prof. Andrzeja Chodubskiego pt . Tradycja a wyzwania przyszłości w życiu kulturowym Gdyni oraz tekst dr Heleny Głogowskiej o historii komitetu białoruskiego w Gdyni w czasie II wojny światowej i losach członków tegoż komitetu w okresie powojennym.

Ponadto ciekawy jest art. ks. dra Jarosława Wąsowicza o kazaniu biskupa Okoniewskiego wygłoszonego podczas obchodów Święta Morza w Gdyni w 1935 r., s. Darii Klich o dziejach gdyńskiej szkoły urszulanek, ks. dr Mirosława Gawrona o budowie pierwszej szkoły w Gdyni Cisowie oraz dra Mariusza Kardasa o działalności Rady Interesantów Portu Gdyni w latach 1931-1938.

Interesujące są także inne teksty jak np. dra Michała Grabana o przeobrażeniach tożsamości obywatelskiej w naszym mieście, mgra Bronisława Poźniaka o Morskim Urzędzie Celnym w  przedwojennej Gdyni, mgra Michała Szafrańskiego o schronach przeciwlotniczych  czy publicystyczny tekst mgra Piotra Szubarczyka o Zofii Romanowskiej, ostatniej wdowie katyńskiej, od wielu lat stale mieszkającej w naszym mieście.

....................................................................................................................................................

dr Michał Graban - Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku. Ewulucja czynników rozwoju miastaMichał Graban
Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku. Ewolucja czynników rozwoju miasta
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2012

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, obronionej w br w Uniwersytecie w Poznaniu. Jeden z recenzentów wydawniczych, prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, o książce napisała: „Prowadzony z dużą konsekwencja i dyscyplina naukowa wywód prowadzi Autora do trzech zasadniczych wniosków, które umieścił w dość zresztą krótkim „Zakończeniu”. Nie kwestionując ich ogólnej zasadności, czytelnikowi pozostaje jednak pewien niedosyt w proponowanej odpowiedzi na pytanie, dlaczego współcześni decydenci nie znajdują od wielu lat recepty na obecny w dzisiejszej Gdyni – jak to Autor pisze- „:kryzys tożsamości morskiej miasta”

....................................................................................................................................................

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 6
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni,
Gdynia 2011
zeszyty gdyńskie nr 6Publikacja zawiera głównie referaty wygłoszone na konferencji pt. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, organizowanej co roku, w rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Nowy zeszyt rozpoczyna tekst prof. A. Chodubskiego pt. „Ojcowie” Gdyni a kształtowanie się jej tożsamości lokalnej, w którym autor, obok zasług np. E. Kwiatkowskiego,  podkreśla często zapominaną rolę T. Wendy i K. Porębskiego w budowie portu i miasta oraz ich wkład w kształtowanie przeobrażeń kulturowo-cywilizacyjnych w Polsce po I wojnie światowej. Przypomina przy tym wpływ kościoła na te przeobrażenia, charakteryzując  działalność  biskupa  ks. St. Okoniewskiego i ks. W. Miegonia. Następnie dr H. Głogowska, na przykładzie  W. Butkiewicza, przedwojennego pracownika Urzędu Celnego w Gdyni, pokazuje historię losów wielu mieszkańców naszego miasta, którzy choć przeżyli tragiczny okres okupacji, to po wojnie, z różnych powodów, nie mieli jednak spokojnego życia. Podkreśleniem zasług, na co dzień prawie nieznanych,  dla gdyńskiego szkolnictwa T. Zegarskiego, zajmuje się ks. dr M.Gawron w tekście pt 100-lecie doktoratu profesora T. Zegarskiego, zaś mgr M. Tuszyński,  w oparciu o wspomnienia swojego dziadka A. Tuszyńskiego, opisuje historię gdyńskich kosynierów. Ponadto w Zeszytach wiele innych ciekawych publikacji jak np. tekst K. Małkowskiego o losach gdyńskiego kościoła katolickiego w czasie II wojny czy historia działalności Akcji Katolickiej w naszym mieście, scharakteryzowana przez dr M. Bruszewską-Głombiewską. Ze współczesnej tematyki mamy m.in. ciekawy tekst dr L. Przybylskiej o św. patronach gdyńskich ulic, mgr A. Cicharskiej o przemianach demograficznych w naszym mieście czy referat dr M. Kardasa o potrzebie opracowania nowej monografii Gdyni. Zeszyt zamyka zestawienie z ostatnich lat, tematów prac dyplomowych i ich autorów, absolwentów WSKS w Gdyni. Nowy nr Zeszytów, dofinansowanych ze środków Urzędu Miasta, można otrzymać w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 /budynek przy Kościele NSPJ/
.....................................................................................................................................................
ZESZYTY GDYŃSKIE NR 5
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2010
zeszyty gdyńskie nr 5Jak co roku, z końcem wakacji, uczelnia wydała Zeszyty Gdyńskie Nr 5, zawierające głównie referaty z konferencji pt: Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni. W nowych Zeszytach, do których wstęp napisała dr Helena Głogowska,  można przeczytać interesujące opracowania historyczne dotyczące okresu obrony i okupacji Gdyni. Są  to referaty:  prof. Grzegorza Piwnickiego, który przypomina znane i odkrywa nowe fakty z życia i bohaterskiej walki dowódcy obrony naszego miasta puł. St. Dąbka, dr Małgorzaty Stepko o życiu dzieci i młodzieży w Gdyni w latach 1939-45, mgr Kazimierza Małkowskiego o zniszczeniach miasta w czasie wojny, czy relację mgr Ireny Zegarskiej-Becker o wysiedleniach rodziny Zegarskich z Gdyni. 
Natomiast do okresu przedwojennego nawiązują opracowania: dr Heleny Głogowskiej, która przedstawia obraz budującego się portu i miasta, opisywanego w wileńskiej prasie oraz wspomnienia jednego z nielicznych, żyjących obrońców Gdyni we wrześniu 1939r - Aleksandra Pawelca, który przypomina dzieje miasta z perspektywy swojej młodości, zaś mgr Paweł Trawicki w krótkim szkicu przedstawia miejsce Gdyni w relacjach polsko-kanadyjskich. Ponadto ks. dr Mirosław Gawron przedstawia historię żeńskich wspólnot zakonnych w Gdyni Orłowie, zaś dr Lucyna Przybylska opisuje współczesny krajobraz sakralny naszego miasta. Wreszcie prof. Andrzej Chodubski, na podstawie przeprowadzonych badań,  przedstawia analizę postrzegania współczesnej Gdyni przez studentów uczelni trójmiejskich, a dr Mariusz Kardas prezentuje zarys dziejów Polskiej YMCA i działalność tej organizacji w Gdyni. W Zeszycie są tez teksty, które bezpośrednio nie dotykają problematyki  naszego miasta, ale z racji teoretycznych rozważań mieszczą się w tematyce wydawnictwa. Są to opracowania prof. Grzegorza Piwnickiego i dra Adama Kleina o mitach i stereotypach w potocznym postrzeganiu mniejszości narodowych i etnicznych oraz dr A.Kleina o regulacjach  normatywnoprawnych w funkcjonowaniu mniejszości narodowych i etnicznych na Wybrzeżu Gdańskim. Zeszyt zamykają teksty: prof. Mirona Kłusakapt. Sport i polityka w optyce teorii gier i mgr Natalii Iwaszko pt. Nowe media i współczesne dziennikarstwo.
.....................................................................................................................................................
ZESZYTY GDYŃSKIE NR 4
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
pod redakcją dr Heleny Głogowskiej i ks. dr. Mirosława Gawrona
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni,
Gdynia 2009
zeszyty gdyńskie nr 4
Od 14 września w dziekanacie Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 /wejście od ul. 3 Maja/, można otrzymać dwie książki dotyczące Gdyni. Uczelnia wydała nowy, czwarty już numer Zeszytów Gdyńskich, w których zamieszczono referaty zaprezentowane w lutym, na kolejnej konferencji, poświęconej tożsamości kulturowo cywilizacyjnej Gdyni. Wśród różnych opracowań zamieszczonych w Zeszytach, szczególnie interesujące są artykuły: A. Chodubskiego, Jednostka a kształtowanie życia społeczno-politycznego społeczności lokalnej, M. Kłusaka, Obywatel w przestrzeni publicznej miasta, M. Szmytkowskiej, Tożsamość miejsc i ludzi. Gdynia i gdynianie czy J. Wąsowicza o posłudze duszpasterskiej ks. Jastaka podczas strajków gdyńskich stoczniowców i portowców. Ponadto Zeszyty zawierają także opracowania dotyczące losów Gdyni podczas obrony i okupacji miasta w czasie II wojny światowej. W tej części publikacji warto przeczytać opracowania: M. Kardasa, Jak to Gdynia kawaleria stała, K. Małkowskiego o żołnierzach włoskich w Gdyni w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej, E. Grot o ludobójstwie gdynian w Piaśnicy czy opracowanie H. Głogowskiej pt. Gdynia 1939 w życiu i twórczości Janki Bryla, białoruskiego pisarza, obrońcy Kępy Oksywskiej, która to obrona i przeżycia wojenne wywarły decydujący wpływ na całą twórczość literacką pisarza, od niedawna patrona jednej z ulic gdyńskich. Tematykę historyczną zamykają artykuły poświęcone marynarce wojennej. J. Będzmirowski pisze o znaczeniu marynarki wojennej w polskiej polityce zagranicznej okresu międzywojennego, zaś B. Zalewski o wkładzie marynarki wojennej w rozwój gospodarczy Gdyni w latach 1945-1989.
.....................................................................................................................................................
Polski wrzesień 1939 w Gdyni
G. Piwnicki i B. Zalewski
Gdynia 2009
Druga książka pt. Polski wrzesień 1939 w Gdyni, autorstwa profesorów G. Piwnickiego i B. Zalewskiego, opisuje historię obrony naszego miasta we wrześniu 1939r. W pierwszej części autorzy charakteryzują sytuację społeczno-polityczną i militarną Gdyni w przededniu wybuchu wojny i następnie przechodzą do oceny miejsca naszego miasta w planach obrony Wybrzeża i Polski, uwzględniając przy tym niemieckie założenia operacyjne dla tej części naszego kraju. Wiele miejsca poświęcają obronie Kępy Oksywskiej i działalności pułku gdyńskiego. W książce możemy przeczytać wspomnienia obrońców Kępy: A. Pawelca i K. Romanowskiego oraz poznać sytuacje panującą w Gdyni w pierwszych dniach po zajęciu miasta przez Niemców. Publikacja zawiera wiele fotografii, wykresów i map oraz wyszczególnienie miejsc pochówków, bohaterskich obrońców Gdyni i Wybrzeża. Wydanie książek zostało dofinansowane ze środków Prezydenta Miasta Gdyni.
.....................................................................................................................................................
ZESZYTY GDYŃSKIE NR 3
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej
pod redakcją dr Heleny Głogowskiej i ks. dr. Mirosława Gawrona
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Gdynia 2008
zeszyty gdyńskie nr 3
Zeszyty Gdyńskie Nr 3 zawierają opracowania: 
Gdynia a współczesne wartości społeczno-polityczne świata prof. dr hab. Andrzeja Chodubskiego, Kultura polityczna środowiska kadry Marynarki Wojennej przez pryzmat mitu politycznego i obyczajowości ceremoniału morskieg prof. dr hab. Grzegorza Piwnickiego, Polska Marynarka Wojenna w dobie represji stalinowskich prof. dr hab. Dariusza Nawrota, Niektóre ślady związków Holendrów z Gdynią dr Joanny Leskiej-Ślęzak, Kontakty białoruskie Gdyni po 1989 roku dr Heleny Głogowskiej, Charakterystyka Gdyni w początkach lat siedemdziesiątych XX wieku w raportach Służby Bezpieczeństwa dra Piotra Semków, Organizacje pozarządowe we współczesnym ładzie kulturowym Gdyni dr Beaty Słobodzian, Kto wybudował pierwszą świątynię protestancką w Małym Kacku? oraz Ksiądz prałat Stanisław Henryk Zawacki (1927-1998) - duszpasterz orłowski ks. dra Mirosława Gawrona, Kobiety w mieście portowym Gdynia dr Iwony Jakimowicz-Ostrowskiej, Bractwo Kapłańskie św. Piusa X w Gdyni dra Adama Romejko. 
.....................................................................................................................................................
TOŻSAMOŚĆ KULTUROWO-CYWILIZACYJNA GDYNI
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej.
pod redakcją dr Heleny Głogowskiej i ks. dr. Mirosława Gawrona
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni,
 Gdynia 2007
zeszyty gdyńskie nr 2Zeszyty Gdyńskie Nr 2 zawierają opracowania: 
"Czynniki kształtujące tożsamość kulturową społeczności lokalnych na przykładzie Gdyni" - prof.dr hab. A. Chodubskiego, 
"Wielokulturowy obraz Gdyni u progu XXI w." - mgr I. Jakimowicz-Ostrowskiej, "Lokalność gdyńska - prawda czy fałsz?"- mgr R. Toczka, "Formy aktywności międzynarodowej samorządu gdyńskiego" - dr B. Słobodzian, "Początki szkolnictwa jezuickiego w Gdyni" - dr M. Puchowskiej, "Gdynia- miasto a port. 80 lat współistnienia" - mgr inż. B. Szermera, "Nowoczesność i >>ponowoczesność<< - dwa oblicza Gdyni" - mgr M. Grabana, "Kierunki zmian w obrazie współczesnej rodziny w Gdyni" ks. dr M.Gawrona, "85 lat Wojskowego Szkolnictwa Morskiego. Jubileusz Akademii Marynarki Wojennej im.Bohaterów Westerplatte w Gdyni" - prof. dr hab. J. Będźmirowskiego, "Pierwsi Zastępcy Komendanta Milicji Obywatelskiej w Gdyni do spraw Służby Bezpieczeństwa w latach 1957-1975. Szkic portretu zbiorowego" - dr P. Semków, "Aspekt militarno-polityczny Polskiej Marynarki Wojennej i morza bałtyckiego w strategii istnienia Polski w XX w."- prof. dr hab. G. Piwnickiego, "Międzywojenna Gdynia w recepcji Białorusinów" dr H. Głogowskiej, "Ogniwa estońskich kontaktów z Gdynią. Relacje Alicji Maciejewskiej(1906-1988)" dr J. Jakubowskiego oraz "Stan rozwoju bibliotecznej bazy naukowo-edukacyjnej w Gdyni" mgr W. Flisikowskiego. prof. dr hab. Grzegorza Piwnickiego.
.....................................................................................................................................................
ZESZYTY GDYŃSKIE NR 1
TOŻSAMOŚĆ KULTUROWO-CYWILIZACYJNA GDYNI
.....................................................................................................................................................
ANDRZEJ PISKOZUB
Z PRĄDEM I POD PRĄD EPOKI
Publicystyka 1961-1988

MIĘDZY DAWNYMI A NOWYMI LATY
Publicystyka 1989-1996

andrzej piskozubandrzej piskozub